Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Tematy prac inżynierskich


semestrpromotortreść
2017 / 2018dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Wyznaczenie parametrów zastępczych modelu nosiwa przenośnika wibracyjnego dla wybranych produktów spożywczych.


Opis:

Tematyka pracy obejmuje badania eksperymentalne związane z ruchem wybranych produktów spożywczych na rynnie przenośnika wibracyjnego i adaptację modelu nosiwa opracowanego przez J.Michalczyka do uzyskanych wyników. Szczególne znaczenie pracy zamknie się w analizie porównawczej układu rzeczywistego i modelu teoretycznego opartego o ruch punktu materialnego po drgającej powierzchni.

2017 / 2018dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Mini-lądownik. Projekt i wykonanie. (Praca podjęta)


Opis:

Tematyka pracy obejmuje projekt i wykonanie mini-lądownika zdolnego do samodzielnego oderwania się od powierzchi Ziemi i lądowania z wysokości przynajmniej 200m. Cżęść teoretyczna pracy jest związana z modelowaniem ruchu brył lądownika w atmosferze ziemnskiej oraz opracowaniem algorytmów sterowania. Część wykonawcza obejmuje wykonanie prototypu lądownika i próby w terenie. Ze względu na ponadprzeciętny zakres zadań sugerowany jest zespół dwuosobowy.

Tematy prac magisterskich


semestrpromotortreść
2017 / 2018dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Badania symulacyjne parametrów akustycznych Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.


Opis:

Praca dotyczy zagadnień związanych z analizą parametrów akustycznych obiektu sakralnego, jakim jest Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Obiekt był już przedmiotem wcześniejszych badań akustycznych przeprowadzonych przez pracowników Katedry. Wymagane będzie opracowanie modelu akustycznego bazyliki, jego kalibracja oraz przeprowadzenie analiz symulacyjnych parametrów akustycznych przy uwzględnieniu zapełnienia wnętrza wiernymi.

2017 / 2018dr hab. inż.
Krzysztof Kosała
kosala@agh.edu.pl
Badania parametrów akustycznych zabytkowego kościoła drewnianego.


Opis:

Tematyka pracy dotyczy badań akustycznych obiektu sakralnego, jakim jest kościół św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile. Obiekt jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Praca wymagała będzie przeprowadzenia badań parametrów akustycznych wnętrza w warunkach in-situ, opracowania modelu akustycznego kościoła oraz analiz parametrów akustycznych przy zmiennym wypełnieniu wnętrza wiernymi i różnej lokalizacji źródła dźwięku.

2017 / 2018dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Wpływ niesymetrii przenośnika wibracyjnego na jego własności ruchowe. (Praca podjęta)


Opis:

Praca obejmuje analizę wpływu niesymetrii przenośnika wibracyjnego wynikających z nieprecyzyjnego wykonania części lub uszkodzeń eksploatacyjnych na jego własności ruchowe. Zasadniczym zadaniem stawianym dyplomantowi będzie wyprowadzenie dynamicznych równań maszyny w ruchu ogólnym przy wykorzystaniu formalizmu Lagrange'a i układu współrzędnych Eulera oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych związanych z występowaniem najczęstszych przypadków niesymetrii.

2017 / 2018dr hab. inż.
Grzegorz Cieplok
cieplok@agh.edu.pl
Wpływ podatności korpusu maszyny wibracyjnej na samosynchronizację wibratorów bezwładnościowych.


Opis:

Tematyka pracy obejmuje modelowanie zjawiska samosynchronizacji wibratorów bezwładnościowych przy użyciu programu opartego o metodę elementów skończonych i posiadającego możliwości analizy ruchu części w przypadku dużych przemieszczeń i obrotów. Celem działań dyplomanta będzie wykazanie wpływu podatności korpusu maszyny na jej własności dynamiczne, a w szczególności na występowanie rezonansów strukturalnych i ich wpływu na samosynchronizację wibratorów bezwładnościowych.

Sugerowany przez promotora program do realizacji zadania to code_aster.

2015 / 2016prof. dr hab. inż.
Wojciech Batko
batko@agh.edu.pl
Wykorzystania miar entropijnych w monitoringu hałasu


Opis:

Tematyka pracy dotyczy analizy zmienności monitorowanych wskaźników poziomów hałasu do środowiska (na bazie dostarczonych danych z ciągłego długookresowego monitoringu hałasu na terenie miasta Krakowa). Jej celem będzie wykazanie przydatności wprowadzenia do palety obecnych rozwiązań analizy hałasu środowiskowego miar entropijnych. Zakres pracy obejmie: przedstawienie metody analizy zmienności hałasu (według dostarczonych danych) wybranymi miarami entropijnymi, wyznaczenie ich charakterystyk oraz porównanie uwarunkowań towarzyszących klasycznej i entropijnej analizie zmienności hałasu wpływających na niepewność rozpoznań badawczych.

2015 / 2016prof. dr hab. inż.
Wojciech Batko
batko@agh.edu.pl
Badania parametrów akustycznych zabytkowego kościoła drewnianego.


Opis:

Tematyka pracy dotyczy badań akustycznych obiektu sakralnego, jakim jest kościół św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile. Obiekt jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Praca wymagała będzie przeprowadzenia badań parametrów akustycznych wnętrza w warunkach in-situ, opracowania modelu akustycznego kościoła oraz analiz parametrów akustycznych przy zmiennym wypełnieniu wnętrza wiernymi i różnej lokalizacji źródła dźwięku.

2015 / 2016prof. dr hab. inż.
Wojciech Batko
batko@agh.edu.pl
Analiza przydatności filtru Kalmana do oceny niepewności monitorowanych poziomów dźwięku.


Opis: Tematyka pracy dotyczy analizy przydatności rozwiązań filtracji Kalmanowskiej w budowie algorytmów oceny niepewności pomiarów akustycznych. Wymagała będzie opracowania programu obliczającego niepewność monitorowanych poziomów dźwięku, na bazie dostępnego software’u do filtracji kalmanowskiej. Bazą do analiz będą wartości monitorowanych wskaźników poziomów hałasu, z ciągłego długookresowego monitoringu hałasu na terenie miasta Krakowa. Wyniki pracy będą generowały nowe wskazówki względem obecnych rozwiązań analizy niepewności hałasu środowiskowego.

Studia podyplomowe

Ochrona srodowiska przed hałasem i drganiami

Program studiów podyplomowych obejmuje 240 godz. dydaktycznych, realizowanych w systemie dwusemestralnym. Zajecia odbywaja sie w formie trzech zjazdów weekendowych i jednego zjazdu 9-dniowego (dwa weekendy i jeden tydzien roboczy) w semestrze. Dydaktyka prowadzona jest przez wybitnych specjalistów z zakresu akustyki i drgan, pracowników Katedry Mechaniki i Wibroakustyki oraz zaproszonych wykładowców z Ministerstwa Srodowiska oraz Głównego Urzedu Miar.

Link do strony: www.halas.agh.edu.pl

Koła naukowe KMiW

KN Mechaników ”Decybel”Opiekun: dr inż. Sebastian Pakuła
KN Ergonomii „Komfort”Opiekun: dr inż. Grażyna Wszołek
KN Inżynierii Biomedycznej i BiomechanikiOpiekun: dr inż. Cezary Kasprzak
KN Akustyki ArchitektonicznejOpiekun: dr inż. Adam Pilch
KN Inżynierii AkustycznejOpiekun: dr inż. Dorota Czopek
KN Informatyki w Wibroakustyce "LabAcoustics"Opiekun: dr inż. Paweł Pawlik

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz