Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Pracownicy

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ x.nazwisko }} {{x.imie}} {{ x.tytul }} {{ x.pokoj }} {{ x.telefon }} {{ x.email_0 }}(at){{ x.email_1 }}

Doktoranci

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ d.nazwisko }} {{d.imie}} {{ d.tytul }} {{ d.pokoj }} {{ d.telefon }} {{ d.email_0 }}(at){{ d.email_1 }}

Laboratoria KMiW

Dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium Teorii Maszyn i Mechanizmów

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Wibroakustyki

Laboratorium badania hałasu przemysłowego

Laboratorium badania własności uderzeniowych

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Pracownia Wibromechaniki

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium ergonomii - nr 1

Laboratorium ergonomii - nr 2

Laboratorium ergonomii - nr 3

Naukowo-dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium auralizacji

Współpraca


2011-03-21MZD w KIELCACHporozumienie o współpracy
2011-03-21UM KIELCEporozumienie o współpracy
2010-08-09JG SERVICEporozumienie o współpracy
2009-12-21EQM SYSTEM i ŚRODOWISKOporozumienie o współpracy
2008-12-10WIOŚ KRAKÓWporozumienie o współpracy
2008-09-30FAR DATAporozumienie o współpracy
2008-05-09DIGICINEMAporozumienie o współpracy
2008-04-283LOGICporozumienie o współpracy
2008-04-08OPA-LABORporozumienie o współpracy

Seminaria Katedralne

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry w najbliższy poniedziałek 1 kwietnia, na wystąpienie Pani

mgr inż. Katarzyny Sochaczewskiej pt. Percepcja źródeł dźwięku w ruchu przy zastosowaniu technologii ambisonicznej"

Wystąpienie związane jest z otwarciem przewodu doktorskiego.

01.04.2019 godzina: 11:00

Prezentacja

Mgr inż. Marcin Zastawnik, "Analiza uwarunkowań objętościowych przy wyznaczaniu współczynnika pochłaniania dźwięku ustrojów akustycznych w komorze pogłosowej". Przed zamknięciem przewodu dr. (D1, sala 103)

18.03.2019 godzina: 11:00

Prezentacja

Mgr inż. Antoni Lis. Otwarcie przewodu doktorskiego. Temat zostanie podany w terminie późniejszym (D1, sala 103)

11.03.2019 godzina: 11:00

Prezentacja

Dr Marek Pluta, "Synteza dźwięku w reprodukcji i wykonawstwie muzyki". Otwarcie przewodu habilitacyjnego (sala posiedzeń Rady Wydziału WIMiR)

04.03.2019 godzina: 11:00

Prezentacja

W imieniu Kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Prof. Jerzego Wiciaka zapraszam serdecznie na Otwarte Seminarium Katedry Mechaniki i Wibroakustyki w najbliższy piątek 15 lutego 2019 roku o godzinie 11.45, w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Pawilon B2, s. 110), na którym dr inż. Agnieszka Ozga wygłosi referat pt. "Identyfikacja Rozkładu Losowych Obciążeń Impulsowych w Liniowych Dyskretnych Układach Dynamicznych" Wygłoszenie referatu związane jest z otwarciem przewodu habilitacyjnego

15.02.2019 godzina: 11:45

Prezentacja

W imieniu Kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Prof. Jerzego Wiciaka zapraszam serdecznie na Otwarte Seminarium Katedry Mechaniki i Wibroakustyki w dniu 4 lutego 2019 roku o godzinie 11.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Pawilon B2, s. 110), na którym dr inż. Robert Barański wygłosi referat pt. "Estymacja siły zacisku w układzie ręka - narzędzie"
Wygłoszenie referatu związane jest z otwarciem przewodu habilitacyjnego

04.02.2019 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium KMiW, na którym mgr inż. Krzysztof Brawata wygłosi referat pt. "Akustyczne aspekty konstrukcji fosy orkiestrowej w kontekście interakcji ze sceną". Finalizacja pracy doktorskiej.

28.01.2019 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium KMiW, na którym dr inż. Paweł Pawlik wygłosi referat pt. "Diagnostyka drganiowa i akustyczna maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu". Prezentacja prowadzonych badan naukowych.

14.01.2019 godzina: 11:00

Organizacyjne

Zapraszam na Seminarium Katedry - organizacyjne, w poniedziałek 08.10.2018 o godz. 11.00 do sali 103

08.10.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Szanowni Państwo,

w dniu 24.09.2018 wygłoszone zostaną następujące referaty:

1. dr inż. Ryszard Olszewski "Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród Metodą Statystycznej Analizy Energii" - w związku z przejściem na nowe stanowisko

2. mgr inż. Jakub Piechowicz "Zastosowanie metod impulsowych w badaniach własności akustycznych materiałów i dróg transmisji energii akustycznej" - w związku z otwarciem przewodu doktorskiego.

Serdecznie zapraszam
Anna Snakowska

24.09.2018 godzina: 11:00

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz