Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Pracownicy

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ x.nazwisko }} {{x.imie}} {{ x.tytul }} {{ x.pokoj }} {{ x.telefon }} {{ x.email_0 }}(at){{ x.email_1 }}

Doktoranci

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ d.nazwisko }} {{d.imie}} {{ d.tytul }} {{ d.pokoj }} {{ d.telefon }} {{ d.email_0 }}(at){{ d.email_1 }}

Laboratoria KMiW

Dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium Teorii Maszyn i Mechanizmów

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Wibroakustyki

Laboratorium badania hałasu przemysłowego

Laboratorium badania własności uderzeniowych

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Pracownia Wibromechaniki

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium ergonomii - nr 1

Laboratorium ergonomii - nr 2

Laboratorium ergonomii - nr 3

Naukowo-dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium auralizacji

Współpraca


2011-03-21MZD w KIELCACHporozumienie o współpracy
2011-03-21UM KIELCEporozumienie o współpracy
2010-08-09JG SERVICEporozumienie o współpracy
2009-12-21EQM SYSTEM i ŚRODOWISKOporozumienie o współpracy
2008-12-10WIOŚ KRAKÓWporozumienie o współpracy
2008-09-30FAR DATAporozumienie o współpracy
2008-05-09DIGICINEMAporozumienie o współpracy
2008-04-283LOGICporozumienie o współpracy
2008-04-08OPA-LABORporozumienie o współpracy

Seminaria Katedralne

Organizacyjne

Zapraszam na Seminarium Katedry - organizacyjne, w poniedziałek 08.10.2018 o godz. 11.00 do sali 103

08.10.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Szanowni Państwo,

w dniu 24.09.2018 wygłoszone zostaną następujące referaty:

1. dr inż. Ryszard Olszewski "Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród Metodą Statystycznej Analizy Energii" - w związku z przejściem na nowe stanowisko

2. mgr inż. Jakub Piechowicz "Zastosowanie metod impulsowych w badaniach własności akustycznych materiałów i dróg transmisji energii akustycznej" - w związku z otwarciem przewodu doktorskiego.

Serdecznie zapraszam
Anna Snakowska

24.09.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Szanowni Państwo, dn. 11 czerwca odbędzie się dodatkowe Seminarium KMiW, na którym mgr. inż. Tytus Stryczniewicz wygłosi referat pt. "Nowe metody badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród budowlanych w warunkach rzeczywistych".

11.06.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Zapraszam na Seminarium Katedry w dniu 4 czerwca, na którym mgr inż. Jędrzej Blaut wygłosi referat pt. "Zastosowanie metod nieliniowej analizy sygnałów w procesach monitorowania stanu łożysk smarowanych wodą".
Tytuł jest równocześnie tematem pracy doktorskiej realizowanej pod opieką prof. dr inż. W. Batko oraz dr inż. T. Korbiela. Wystąpienie to jest związane z wszczęciem procedury obrony pracy doktorskiej.

04.06.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Uprzejmie informuję, że na najbliższym Seminarium KMiW referat wygłosi dr inż. Jacek Wierzbicki. Przesłany przez Autora tytuł brzmi "Loudness War"

14.05.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Uprzejmie informuję, że na najbliższym Seminarium KMiW referat wygłosi dr inż. Robert Barański. Przesłany przez Autora tytuł brzmi "JanekStep, Nasal and Oral Flow Analyzer,..."

05.03.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na seminarium KMiW, które odbędzie się wyjątkowo w piątek 8 grudnia o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (budynek B2, s. 110, I p.), na którym dr inż. Bartłomiej Borkowski wygłosi referat "Synergia jako efekt konsolidacji narzędzi informatycznych w analizie zagrożeń na stanowisku pracy". Temat wystąpienia jest równocześnie tytułem przygotowanej monografii habilitacyjnej.

08.12.2017 godzina: 10:00

Prezentacja

Uprzejmie informuję, że na kolejnym Seminarium KMiW, 16 października br. mgr inż. Marek Gajowy przedstawi osiągnięcia swojej pracy doktorskiej pt. "ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH PRZENOŚNIKÓW WIBRACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O ZJAWISKO DYNAMICZNEJ ELIMINACJI DRGAŃ".
Wystąpienie to jest związane z wszczęciem procedury obrony pracy.

Promotorem jest prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk.

16.10.2017 godzina: 11:00

Organizacyjne

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Kierownikiem Katedry, profesorem Jerzy Wiciakiem, termin pierwszego Seminarium został ustalony na dzień 9 października br. Miejsce i czas pozostają bez zmian, tzn. poniedziałek, godz. 11.00, sala 103 w budynku D1.

Seminarium to będzie miało charakter organizacyjny.

09.10.2017 godzina: 11:00

Organizacyjne

Serdecznie zapraszam na ostatnie w tym semestrze Seminarium KMiW

12.06.2017 godzina: 11:00

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz