Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Pracownicy

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ x.nazwisko }} {{x.imie}} {{ x.tytul }} {{ x.pokoj }} {{ x.telefon }} {{ x.email_0 }}(at){{ x.email_1 }}

Doktoranci

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ d.nazwisko }} {{d.imie}} {{ d.tytul }} {{ d.pokoj }} {{ d.telefon }} {{ d.email_0 }}(at){{ d.email_1 }}

Laboratoria KMiW

Dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium Teorii Maszyn i Mechanizmów

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Wibroakustyki

Laboratorium badania hałasu przemysłowego

Laboratorium badania własności uderzeniowych

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Pracownia Wibromechaniki

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium ergonomii - nr 1

Laboratorium ergonomii - nr 2

Laboratorium ergonomii - nr 3

Naukowo-dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium auralizacji

Współpraca


2011-03-21MZD w KIELCACHporozumienie o współpracy
2011-03-21UM KIELCEporozumienie o współpracy
2010-08-09JG SERVICEporozumienie o współpracy
2009-12-21EQM SYSTEM i ŚRODOWISKOporozumienie o współpracy
2008-12-10WIOŚ KRAKÓWporozumienie o współpracy
2008-09-30FAR DATAporozumienie o współpracy
2008-05-09DIGICINEMAporozumienie o współpracy
2008-04-283LOGICporozumienie o współpracy
2008-04-08OPA-LABORporozumienie o współpracy

Seminaria Katedralne

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na seminarium KMiW, które odbędzie się wyjątkowo w piątek 8 grudnia o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (budynek B2, s. 110, I p.), na którym dr inż. Bartłomiej Borkowski wygłosi referat "Synergia jako efekt konsolidacji narzędzi informatycznych w analizie zagrożeń na stanowisku pracy". Temat wystąpienia jest równocześnie tytułem przygotowanej monografii habilitacyjnej.

08.12.2017 godzina: 10:00

Prezentacja

Uprzejmie informuję, że na kolejnym Seminarium KMiW, 16 października br. mgr inż. Marek Gajowy przedstawi osiągnięcia swojej pracy doktorskiej pt. "ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH PRZENOŚNIKÓW WIBRACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O ZJAWISKO DYNAMICZNEJ ELIMINACJI DRGAŃ".
Wystąpienie to jest związane z wszczęciem procedury obrony pracy.

Promotorem jest prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk.

16.10.2017 godzina: 11:00

Organizacyjne

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Kierownikiem Katedry, profesorem Jerzy Wiciakiem, termin pierwszego Seminarium został ustalony na dzień 9 października br. Miejsce i czas pozostają bez zmian, tzn. poniedziałek, godz. 11.00, sala 103 w budynku D1.

Seminarium to będzie miało charakter organizacyjny.

09.10.2017 godzina: 11:00

Organizacyjne

Serdecznie zapraszam na ostatnie w tym semestrze Seminarium KMiW

12.06.2017 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium KMiW. Temat prezentacji, którą na otwarcie przewodu doktorskiego przedstawi Pani mgr inż. Hanna Pamuła to "Badania i monitoring akustyczny nocnej migracji ptaków"

05.06.2017 godzina: 11:00

Prezentacja

SEMINARIA WYDZIAŁOWE - W związku z wnioskiem o wszczęcie procedury o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Leszka Radziszewskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, prof. PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, pt.: "Aspekty teoretyczne pomiarów wibroakustycznych w zastosowaniach praktycznych", które odbędzie w sali Rady Wydziału IMiR.

12.05.2017 godzina: 11:00

Prezentacja

SEMINARIA WYDZIAŁOWE - W związku z wnioskiem o wszczęcie procedury habilitacyjnej kmdr por. dr inż. Grzegorza Grzeczki z Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno – Elektryczny, pt.: "Oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne podnoszące efektywność eksploatacji okrętów Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej", w sali Rady Wydziału IMiR.

12.05.2017 godzina: 09:30

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium KMiW na którym mgr inż. Tomasz Wilczyński wygłosi referat pt. "Modelowanie płyty rezonansowej instrumentu viola da gamba".

08.05.2017 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium KMiW, na którym mgr inż. Mariusz Warzecha wygłosi referat pt. "Zjawisko zderzenia ciał nieswobodnych w budowie maszyn". Jest to prezentacja wymagana do otwarcia przewodu doktorskiego, a jej tytuł jest taki sam jak pracy.

24.04.2017 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium KMiW, na którym dr inż. Paweł Pawlik wygłosi referat pt. "Systemy kontrolno-pomiarowe w wibroakustyce".

10.04.2017 godzina: 11:00

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz