Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Pracownicy

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ x.nazwisko }} {{x.imie}} {{ x.tytul }} {{ x.pokoj }} {{ x.telefon }} {{ x.email_0 }}(at){{ x.email_1 }}

Doktoranci

nazwisko imię tytuł nr pokoju telefon e-mail
{{ d.nazwisko }} {{d.imie}} {{ d.tytul }} {{ d.pokoj }} {{ d.telefon }} {{ d.email_0 }}(at){{ d.email_1 }}

Laboratoria KMiW

Dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium Teorii Maszyn i Mechanizmów

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Wibroakustyki

Laboratorium badania hałasu przemysłowego

Laboratorium badania własności uderzeniowych

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Pracownia Wibromechaniki

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium ergonomii - nr 1

Laboratorium ergonomii - nr 2

Laboratorium ergonomii - nr 3

Naukowo-dydaktyczne

Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)

Laboratorium badania własności akustycznych materiałów

Laboratorium Akustyki Technicznej - pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora bezechowa

Laboratorium Akustyki Technicznej - komora pogłosowa

Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu

Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych

Laboratorium auralizacji

Współpraca


2011-03-21MZD w KIELCACHporozumienie o współpracy
2011-03-21UM KIELCEporozumienie o współpracy
2010-08-09JG SERVICEporozumienie o współpracy
2009-12-21EQM SYSTEM i ŚRODOWISKOporozumienie o współpracy
2008-12-10WIOŚ KRAKÓWporozumienie o współpracy
2008-09-30FAR DATAporozumienie o współpracy
2008-05-09DIGICINEMAporozumienie o współpracy
2008-04-283LOGICporozumienie o współpracy
2008-04-08OPA-LABORporozumienie o współpracy

Seminaria Katedralne

Prezentacja

Szanowni Państwo, dn. 11 czerwca odbędzie się dodatkowe Seminarium KMiW, na którym mgr. inż. Tytus Stryczniewicz wygłosi referat pt. "Nowe metody badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród budowlanych w warunkach rzeczywistych".

11.06.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Zapraszam na Seminarium Katedry w dniu 4 czerwca, na którym mgr inż. Jędrzej Blaut wygłosi referat pt. "Zastosowanie metod nieliniowej analizy sygnałów w procesach monitorowania stanu łożysk smarowanych wodą".
Tytuł jest równocześnie tematem pracy doktorskiej realizowanej pod opieką prof. dr inż. W. Batko oraz dr inż. T. Korbiela. Wystąpienie to jest związane z wszczęciem procedury obrony pracy doktorskiej.

04.06.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Uprzejmie informuję, że na najbliższym Seminarium KMiW referat wygłosi dr inż. Jacek Wierzbicki. Przesłany przez Autora tytuł brzmi "Loudness War"

14.05.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Uprzejmie informuję, że na najbliższym Seminarium KMiW referat wygłosi dr inż. Robert Barański. Przesłany przez Autora tytuł brzmi "JanekStep, Nasal and Oral Flow Analyzer,..."

05.03.2018 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na seminarium KMiW, które odbędzie się wyjątkowo w piątek 8 grudnia o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (budynek B2, s. 110, I p.), na którym dr inż. Bartłomiej Borkowski wygłosi referat "Synergia jako efekt konsolidacji narzędzi informatycznych w analizie zagrożeń na stanowisku pracy". Temat wystąpienia jest równocześnie tytułem przygotowanej monografii habilitacyjnej.

08.12.2017 godzina: 10:00

Prezentacja

Uprzejmie informuję, że na kolejnym Seminarium KMiW, 16 października br. mgr inż. Marek Gajowy przedstawi osiągnięcia swojej pracy doktorskiej pt. "ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH PRZENOŚNIKÓW WIBRACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O ZJAWISKO DYNAMICZNEJ ELIMINACJI DRGAŃ".
Wystąpienie to jest związane z wszczęciem procedury obrony pracy.

Promotorem jest prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk.

16.10.2017 godzina: 11:00

Organizacyjne

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Kierownikiem Katedry, profesorem Jerzy Wiciakiem, termin pierwszego Seminarium został ustalony na dzień 9 października br. Miejsce i czas pozostają bez zmian, tzn. poniedziałek, godz. 11.00, sala 103 w budynku D1.

Seminarium to będzie miało charakter organizacyjny.

09.10.2017 godzina: 11:00

Organizacyjne

Serdecznie zapraszam na ostatnie w tym semestrze Seminarium KMiW

12.06.2017 godzina: 11:00

Prezentacja

Serdecznie zapraszam na kolejne Seminarium KMiW. Temat prezentacji, którą na otwarcie przewodu doktorskiego przedstawi Pani mgr inż. Hanna Pamuła to "Badania i monitoring akustyczny nocnej migracji ptaków"

05.06.2017 godzina: 11:00

Prezentacja

SEMINARIA WYDZIAŁOWE - W związku z wnioskiem o wszczęcie procedury o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Leszka Radziszewskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, prof. PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, pt.: "Aspekty teoretyczne pomiarów wibroakustycznych w zastosowaniach praktycznych", które odbędzie w sali Rady Wydziału IMiR.

12.05.2017 godzina: 11:00

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz