Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Aktualności

Zylia

Uprzejmie informuję, że w najbliższy poniedziałek 16 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się kolejne seminarium naukowe KMiW, na którym

Pan dr inż. Tomasz Żernicki, prezes poznańskiej spółki Zylia, wygłosi referat pt. "Zylia - produkcja nawigowalnego dźwięku 3D na potrzeby filmu i VR, z wykorzystaniem wielopunktowego nagrania ambisonicznego"

Zawartość tematyczna referatu:

- konstrukcja macierzy mikrofonowej ...

2020-10-12


×

Zylia

Uprzejmie informuję, że w najbliższy poniedziałek 16 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się kolejne seminarium naukowe KMiW, na którym

Pan dr inż. Tomasz Żernicki, prezes poznańskiej spółki Zylia, wygłosi referat pt. "Zylia - produkcja nawigowalnego dźwięku 3D na potrzeby filmu i VR, z wykorzystaniem wielopunktowego nagrania ambisonicznego"

Zawartość tematyczna referatu:

- konstrukcja macierzy mikrofonowej ZYLIA ZM-1

- praktyczne zastosowanie beamformingu do separacji sygnałów muzycznych

- nagrania ambisoniczne i ich wykorzystanie w filmie

- produkcja dźwięku nawigowalnego 3D na potrzeby rzeczywistości wirtualnej

Zamieszczono: 2020-10-12 18:31:46

Spotkanie

Najbliższe seminarium Katedry odbędzie się z Władzami Dziekańskimi w dniu 6 października w sali 100 paw. B2 o godzinie 13.30
i poświęcone będzie konsultacjom nt. powołania Kierownika naszej Katedry.
W seminarium będzie można uczestniczyć także zdalnie poprzez MS Teams.

2020-10-01


×

Spotkanie

Najbliższe seminarium Katedry odbędzie się z Władzami Dziekańskimi w dniu 6 października w sali 100 paw. B2 o godzinie 13.30
i poświęcone będzie konsultacjom nt. powołania Kierownika naszej Katedry.
W seminarium będzie można uczestniczyć także zdalnie poprzez MS Teams.

Zamieszczono: 2020-10-01 18:26:58

Hałas

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem,
którego celem jest zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi,
zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie i życie.

2020-04-25


×

Hałas

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem,
którego celem jest zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi,
zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie i życie.

Zamieszczono: 2020-04-25 18:19:36

O Katedrze

KMiWKatedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie mechaniki stosowanej, wibroakustyki i inżynierii dźwięku, teorii maszyn oraz informatyki w inżynierii mechanicznej - dyscyplin przeżywającej obecnie burzliwy rozwój i cieszących się dużym zainteresowaniem studentów. Prace naukowo - badawcze oraz proces dydaktyczny, opierające się na ponad 30 - letnim doświadczeniu, prowadzone są przez duży zespół pracowników naukowych, specjalizujących się w wielu unikalnych dziedzinach, przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy laboratoryjnej oraz rozbudowanych narzędzi informatycznych. Działalność naukowo - badawcza prowadzona jest w ramach projektów (grantów) KBN, działalności statutowej, prac własnych oraz w ramach prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych prowadzonych dla różnych przedsiębiorstw i instytucji na terenie całej Polski.

Prace badawcze w dziedzinie wibroakustyki związane są z modelowaniem, identyfikacją i analizą procesów wibroakustycznych zachodzących w przyrodzie i technice, zastosowaniem metod aktywnych (sterowania) w tłumieniu drgań i hałasu, a także w wzbudzeniu silnego pola akustycznego dla potrzeb oczyszczenia urządzeń energetycznych z osadów pyłowych, badaniami własności materiałów wibroizolacyjnych i dźwiękochłonnych, projektowaniem rozwiązań minimalizujących hałas i wibracje maszyn i urządzeń oraz rozwojem metod i środków dla diagnostyki maszyn i urządzeń. Intensywnie rozwijane są prace w dziedzinie inżynierii dźwięku, szczególnie cyfrowego przetwarzania sygnałów przy zastosowaniu technologii procesorów sygnałowych, w tym metod modyfikacji zarejestrowanych materiałów dźwiękowych do pożądanych parametrów odsłuchowych, filtracji i predykcji zaburzeń występujących w procesach drganiowego monitoringu maszyn wirnikowych. Wiele aplikacje ukierunkowanych zostało na wskazanie przydatności rozwinięć falkowych dla celów diagnostyki, rozwój metod badania akustyki pomieszczeń, ich adaptacji akustycznej oraz ocen jakości akustycznej wnętrz, a także kształtowania nowych technologii sterowania dźwiękiem. W zakresie mechaniki stosowanej tematyka prac. Wiele aplikacje ukierunkowanych zostało na wskazanie przydatności rozwinięć falkowych dla celów diagnostyki, rozwój metod badania akustyki obejmuje zagadnienia związane z rozwojem zasady wzajemności w układach Przedmiotem badań były też liczne aplikacje mechaniki do problemów analizy i syntezy układów mechanicznych rozpatrywanymi w dyskretno-ciągłych formach analiz modelowych, w tym aplikowanych do zagadnień wibroizolacji, czy potrzeb wibrotechniki. Rozwój narzędzi informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, spowodował, iż w naturalny sposób rozwijane są różne algorytmy komputerowe dla potrzeb aplikacji technicznych, w tym komputerowego modelowania pola akustycznego oraz zaawansowanej analizy dynamicznej.

KMiWPrzedmiotem badań były też liczne aplikacje mechaniki do problemów analizy i syntezy układów mechanicznych rozpatrywanymi w dyskretno-ciągłych formalizmachmodelowych, w tym aplikowanych do zagadnień wibroizolacji, czy potrzeb wibrotechniki. Rozwój narzędzi informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, spowodował, iż w naturalny sposób rozwijane są różne algorytmy komputerowe dla potrzeb aplikacji technicznych, w tym komputerowego modelowania pola akustycznego oraz zaawansowanej analizy dynamicznej. Podstawowe problemy badawcze dotyczą zastosowania metody elementów skończonych (MES) i metody elementów brzegowych (MEB) w mechanice (szczególnie w wibrotechnice). Jednocześnie prowadzone są (unikalne w skali krajowej) prace nad zastosowaniem tych metod w analizie pola akustycznego w otoczeniu pracujących maszyn i urządzeń oraz badania w dziedzinie zastosowania metod geometrycznych do modelowania pola akustycznego.

Prace badawcze związane z zastosowaniem metod komputerowych bazują na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych takich jak systemy obliczeniowe SYSNOISE, RAYNOISE, BEASY, PATRAN/NASTRAN, ABAQUS, czy SOUNDPLAN. Prowadzone są również prace nad budową oprogramowania dydaktycznego do analizy mechanizmów łączonych w łańcuchy kinematyczne. Katedra na wszystkich polach swojej działalności współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi zagranicą. W ramach tej współpracy organizowane są krótkoterminowe staże naukowe, których celem jest wymiana doświadczeń naukowych, wspólne prowadzenie badań i publikacje. Pracownicy Katedry biorą udział w pracach naukowych organizacji zagranicznych, w komitetach redakcyjnych oraz komitetach naukowych sympozjów i konferencji naukowych. Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu wibroakustyki i diagnostyki np. Noise Control, Otwarte Seminarium z Akustyki, Szkoły Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu.

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na konferencję Forum Acusticum 2020, 20-24.04.2020, Lyon Francja

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej działające na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakup biletów lotniczych na konferencję Forum Acusticum 2020, 20-24.04.2020, Lyon Francja

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Najlepsi z Najlepszych 4.0”. Projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Funduszu Europejskiego.

pobierz tekst zaproszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na konferencję 148th Audio Engineering Society Convention, 25-28.05.2020, Wiedeń Austria

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej działające na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakup biletów lotniczych na konferencję 148th Audio Engineering Society Convention

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Najlepsi z Najlepszych 4.0”. Projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Funduszu Europejskiego.

pobierz tekst zaproszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na konferencję Forum Acusticum 2020, 20-24.04.2020, Lyon Francja

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej działające na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakup biletów lotniczych na konferencję Forum Acusticum 2020, 20-24.04.2020, Lyon Francja

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Najlepsi z Najlepszych 4.0”. Projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Funduszu Europejskiego.

pobierz tekst zaproszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na konferencję 148th Audio Engineering Society Convention, 25-28.05.2020, Wiedeń Austria

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej działające na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakup biletów lotniczych na konferencję 148th Audio Engineering Society Convention

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Najlepsi z Najlepszych 4.0”. Projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Funduszu Europejskiego.

pobierz tekst zaproszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na konferencję 178th Meeting Acoustical Society of America w dniach 2-6 grudnia 2019

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej działające na Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakup biletów lotniczych na konferencję 178th Meeting Acoustical Society of America

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Najlepsi z Najlepszych 4.0”. Projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Funduszu Europejskiego.

pobierz tekst zaproszenia

Badania akustyczne wybranych obiektów w Polsce

Badania akustyki wybranych obiektów w Polsce obejmują zarówno analizę krajobrazu dźwiękowego (ang. Soundscape) jak i auralizację wybranych obiektów. Badania prowadzone są z zastosowaniem technik binauralnych oraz ambisonicznych. Prowadzone są również odsłuchowe badania nad percepcją oraz subiektywnymi wrażeniami związanymi z danymi obiektami.

Obiekty:

Stare Miasto w Krakowie
Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
Puszcza Białowieska
Stare Miasto w Warszawie
Stare Miasto w Zamościu
Średniowieczny zespół miejski Torunia
Zamek krzyżacki w Malborku
Park Mużakowski
Auschwitz-Birkenau

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki współrealizowała projekt MULTISENSORYCZNE UNESCO

W ramach programu KULTURA CYFROWA, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku 2017 Fundacja Pełni Kultury zrealizowała projekt MULTISENSORYCZNE UNESCO. Digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Lipnicy Murowanej. Partnerem projektu była również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która wykonała badania akustyczne.

Przeprowadzony został proces digitalizacji drewnianego kościoła pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej wpisanego w 2003 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz kościołów pw. św. Andrzeja i pw. św. Szymona. Aspekt społeczny, kulturowy i artystyczny jest cechą wyróżniającą projekt wśród innych nie tak kompleksowych prób digitalizacji dziedzictwa narodowego, które obejmowały jedynie jego materialną część. Zdigitalizowane zostały tradycje i przekazy ustne, praktyki społeczno-kulturowe jak zwyczaje, rytuały, obrzędy doroczne oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem.

Projekt umożliwia dystrybucję i udostępnianie treści cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania oraz wytworzenia na jego podstawie nowych usług cyfrowych. Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a realizował zespół w składzie: dr inż. Paweł Małecki, mgr inż. Katarzyna Sochaczewska oraz mgr Natalia Krygowska (absolwent Wydziału Humanistycznego). W ramach projektu AGH wykonało m. in.:
-rejestrację i ustalenia społecznego kontekstu unikalnych krajobrazów dźwiękowych (soundscapes) Lipnicy Murowanej, stworzenie bazy nagrań ambisonicznych,
- wykonanie badań akustycznych, celem auralizacji oraz analizy parametrów akustycznych wnętrz,
- wykonanie nagrań unikalnych dźwięków związanych z Lipnicą Murowaną (nbrzmienie pozytywu szkatualnego, lokalnych śpiewów paraliturgicznych, wokalnego folkloru).

Uzyskane wyniki są sukcesywnie umieszczane na interaktywnej stronie internetowej www.digitalunesco.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Lider projektu:
- Fundacja Pełni Kultury http://pelnikultury.pl/

Partnerzy:
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie http://www.agh.edu.pl/
- Parafia św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej
http://www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl/
- Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej http://www.lipnicamurowana.pl/
- Fundacja Siódmy Zmysł

Proces digitalizacji dziedzictwa materialnego na zlecenie Fundacji Pełni Kultury przeprowadziła firma 3Deling http://www.3deling.pl/

Relacja z konferencji wykonana przez Telewizję Tarnowską:
http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/19697,dziedzictwo-lipnicy-murowanej-zebrane-cyfrowo.html#sthash.gJkwUk6i.dpbs
Relacja z projektu w Kronice TVP KRAKÓW https://krakow.tvp.pl/35362696/wirtualny-spacer-po-lipnicy-murowanej

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu KULTURA CYFROWA.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Lipnica Murowana.

W kolejnych latach Fundacja Pełni Kultury planuje przeprowadzenie procesu digitalizacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego innych obiektów w Polsce wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

The Week of Sound 18-31 Jan 2021


Linki do nagrań:

Innowacyjne technologie w przybytku sztuki
4 Pory Roku w Puszczy Białowieskiej

Projekt Multisensoryczne UNESCO ­ digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lipnicy Murowanej, Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski w 15. rocznicę wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Digitalizacja 8 drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, MKiDN, projekt Multisensoryczne UNESCO 4. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Krakowa wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

MULTISENSORYCZNE UNESCO
Multisensoryczne UNESCO - Lipnica Murowana, XVII-wieczny pozytyw szkatulny
Multisensoryczne Unesco 4 - Kraków - Barbakan
Multisensoryczne UNESCO - Brunary Wyżne, cerkiew św. Michała Archanioła

oraz prezentacji wyników

Projekt Multisensoryczne UNESCO

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
dr inż. Paweł Pawlik

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz