Architecture

KMiW Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Aktualności

Seminarium

Szanowni Państwo,

 

w imieniu prelegentów oraz własnym zapraszam na Seminarium naukowe Katedry Mechaniki i Wibroakustyki obejmujące 2 krótkie prezentacje dotyczące wybranych technik pomiarowych oraz dyskusję.

 

1. Mateusz Wejdman, firma Systemy Pomiarowe.

 

Prezentacja z zakresu nowoczesnych technik pomiarowych w akustyce, obejmująca:

   Najnowszy mi...

2022-06-10


×

Seminarium

Szanowni Państwo,

 

w imieniu prelegentów oraz własnym zapraszam na Seminarium naukowe Katedry Mechaniki i Wibroakustyki obejmujące 2 krótkie prezentacje dotyczące wybranych technik pomiarowych oraz dyskusję.

 

1. Mateusz Wejdman, firma Systemy Pomiarowe.

 

Prezentacja z zakresu nowoczesnych technik pomiarowych w akustyce, obejmująca:

   Najnowszy miernik poziomu dźwięku z zastosowaniem do akustyki środowiskowej i budowlanej.

   Innowacyjny mikrofon pomiarowy z funkcją autokalibracji.

   Nowoczesne mikrofonypomiarowe do pomiarów w warunkach ekstremalnych.

   Bezprzewodowe rozwiązania do pomiarów akustyki budowlanej.

 

2. Tomasz Góra, firma EC Test Systems

 

Prezentacja dotycząca najnowszych rozwiązań z zakresu wibroakustyki i pomiarów drgań, w tym:

   Prezentacja systemu pomiarowego w zastosowaniach w trudnych warunkach środowiskowych.

   Systemy do DIC (Digital Image Correlation).

   Systemy akwizycyjne dla pojazdów autonomicznych.

 

Seminarium w dniu 13 czerwca 2022 r. odbędzie się tradycyjnie w sali nr 103 o godz. 11.00 - 12.00, 

oraz zdalnie na ploatformie Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a375fa57b9dba45eab19fce7c0f77d22d%40thread.tacv2/1654861008666?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22c7449536-a613-46b2-b7e7-1367300409d5%22%7d

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

Tadeusz Kamisiński

Zamieszczono: 2022-06-10 14:27:15

Seminarium organizacyjne

Szanowni Państwo.

 

Serdecznie zapraszam na seminarium organizacyjne Katedry w najbliższy poniedziałek 23 maja 2022 r.

 

Sala 103 D1. Godzina 11.00.

 

Z pozdrowieniami

Tadeusz Wszołek

2022-05-23


×

Seminarium organizacyjne

Szanowni Państwo.

 

Serdecznie zapraszam na seminarium organizacyjne Katedry w najbliższy poniedziałek 23 maja 2022 r.

 

Sala 103 D1. Godzina 11.00.

 

Z pozdrowieniami

Tadeusz Wszołek

 

Zamieszczono: 2022-05-23 10:28:32

Zylia

Uprzejmie informuję, że w najbliższy poniedziałek 16 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się kolejne seminarium naukowe KMiW, na którym

Pan dr inż. Tomasz Żernicki, prezes poznańskiej spółki Zylia, wygłosi referat pt. "Zylia - produkcja nawigowalnego dźwięku 3D na potrzeby filmu i VR, z wykorzystaniem wielopunktowego nagrania ambisonicznego"

Zawartość tematyczna referatu:

- konstrukcja macierzy mikrofonowej ...

2020-10-12


×

Zylia

Uprzejmie informuję, że w najbliższy poniedziałek 16 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się kolejne seminarium naukowe KMiW, na którym

Pan dr inż. Tomasz Żernicki, prezes poznańskiej spółki Zylia, wygłosi referat pt. "Zylia - produkcja nawigowalnego dźwięku 3D na potrzeby filmu i VR, z wykorzystaniem wielopunktowego nagrania ambisonicznego"

Zawartość tematyczna referatu:

- konstrukcja macierzy mikrofonowej ZYLIA ZM-1

- praktyczne zastosowanie beamformingu do separacji sygnałów muzycznych

- nagrania ambisoniczne i ich wykorzystanie w filmie

- produkcja dźwięku nawigowalnego 3D na potrzeby rzeczywistości wirtualnej

Zamieszczono: 2020-10-12 18:31:46

O Katedrze

KMiWKatedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH prowadzi działalność naukową i badawczą w dziedzinie akustyki i mechaniki stosowanej w zakresie: akustyki technicznej i architektonicznej, wibroakustyki i inżynierii dźwięku, modelowanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku, dynamiki maszyn (ze szczególnym uwzględnieniem wibroizolacji i maszyn wibracyjnych). Prace badawcze w dziedzinie wibroakustyki związane są z modelowaniem, identyfikacją i analizą procesów wibroakustycznych zachodzących w przyrodzie i technice, zastosowaniem metod aktywnych (sterowania) w tłumieniu drgań i hałasu, a także w wzbudzeniu silnego pola akustycznego dla potrzeb oczyszczenia urządzeń energetycznych z osadów pyłowych, badaniami własności materiałów wibroizolacyjnych i dźwiękochłonnych, projektowaniem rozwiązań minimalizujących hałas i wibracje maszyn i urządzeń oraz rozwojem metod i środków dla diagnostyki maszyn i urządzeń.

Intensywnie prowadzone są prace w dziedzinie inżynierii dźwięku, szczególnie auralizacji i cyfrowego przetwarzania sygnałów przy zastosowaniu technologii procesorów sygnałowych, w tym metod modyfikacji zarejestrowanych materiałów dźwiękowych do pożądanych parametrów odsłuchowych, filtracji i predykcji zaburzeń występujących w procesach drganiowego monitoringu maszyn wirnikowych. Rozwijane są metody badania akustyki pomieszczeń, ich adaptacji akustycznej oraz ocen jakości akustycznej wnętrz, wprowadzane są także nowe technologie sterowania dźwiękiem. Przedmiotem badań są też liczne aplikacje z dziedziny mechaniki do problemów analizy i syntezy układów mechanicznych rozpatrywanymi w dyskretno-ciągłych formalizmach modelowych, w tym aplikowanych do zagadnień wibroizolacji, czy potrzeb wibrotechniki.


KMiWRozwój systemów informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, spowodował, iż w naturalny sposób rozwijane są różne algorytmy komputerowe dla potrzeb aplikacji technicznych, w tym Gromadzenia przetwarzania i dystrybucji danych i numerycznego modelowania pola akustycznego oraz zaawansowanej analizy dynamicznej.
Podstawowe problemy badawcze dotyczą również zastosowania metody elementów skończonych (MES) i metody elementów brzegowych (MEB) w mechanice i akustyce. Jednocześnie prowadzone są prace nad zastosowaniem tych metod w analizie pola akustycznego w otoczeniu pracujących maszyn i urządzeń oraz badania nad zastosowaniem metod geometrycznych do modelowania pola akustycznego. Katedra na wszystkich polach swojej działalności współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą. W ramach tej współpracy organizowane są krótkoterminowe staże naukowe, których celem jest wymiana doświadczeń naukowych, wspólne prowadzenie badań i publikacje. Pracownicy Katedry biorą udział w pracach naukowych organizacji zagranicznych, w komitetach redakcyjnych oraz komitetach naukowych sympozjów i konferencji naukowych. Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu wibroakustyki i diagnostyki np. Noise Control, Otwarte Seminarium z Akustyki, Szkoła Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu, Forum Acusticum, Euronoise, Internoise.

Zapytania ofertowe

Aktualnie brak nowych ogłoszeń

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Budynek D-1

tel. +48(12)617-30-64
fax +48(12)633-23-14
email: kmiw(at)agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Katedry:
dr inż. Paweł Pawlik

Sekretariat:

Małgorzata Bugaj
Justyna Seitz